instagram
 
instagram

Comnet

MUP: Aleksić izneo netačne i zlonamerne informaciji u emisiji RTS-a

RTV Subotica • Redakcija TV Subotica • 7. februar 2024. • 19:57 •

MUP: Aleksić izneo netačne i zlonamerne informaciji u emisiji RTS-a
U cilju tačnog informisanja javnosti, a posebno kako bi se onemogućile netačne i zlonamerne informacije plasirane u javnosti u emisiji Radio televizije Srbije “Takovska 10”, emitovane 6. februara, u kojoj je narodni poslanik Miroslav Aleksić izjavio da je Ministarstvu unutrašnjih poslova od 27.10.2023. godine podneo preko 25 zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u kojima je tražio dostavljanje informacije o tome koliko je ljudi preseljeno u grad Beograd u septembru, ujedno postavljajući pitanje „zašto bi MUP prikrivao podatke koliko je
ljudi došlo u Beograd i da je svima jasno da su predstavnici režima uhvaćeni u krađi“, obaveštavamo o sledećem: Miroslav Aleksić je podneo zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja 5.10.2023. godine, a nakon toga je u narednom periodu dostavio još 16 identičnih zahteva, kojima je tražio podatke o broju građana sa prijavljenim prebivalištem u drugim gradovima i opštinama Republike Srbije koji su u
periodu od 1.09.2023. do 1.10.2023. godine promenili prebivalište tako da se prebivalište sada nalazi na teritoriji grada Beograda, te broj upisanih lica sa prebivalištem u gradu Beogradu nakon izvršene promene podataka i da li je
postupak promene prebivališta građana izvršen u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu građana, a posebno imajući u vidu odredbe člana 9. stav 4, 11. i 18. navedenog zakona.
Tražio je zahtevom da mu se odgovori dostave na mejl adresu i adresu za ličnu dostavu pismena koje je naveo u zahtevu. Kako su zahtevi bili sadržinski isti i podneti od strane istog tražioca i svi upućeni na istu adresu organa vlasti-Policijskoj upravi za grad Beograd, Bulevar despota Stefana 107, pre ekspedovanja odgovora, u zakonskom roku je tražiocu upućen dopis, kojim se rok za postupanje po zahtevima produžava do 40 dana, a
nakon toga je i upućen jedinstveni odgovor, 17.11.2023. godine, kojim je tražilac u skladu sa odredbom člana 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obavešten da se tražene informacije nalaze na sajtu MUP.
Odgovor je tražiocu ekspedovan na adrese na koje je zahtevao da mu se dostave informacije i to na naznačenu mejl adresu i adresu za prijem pismena u skladu sa pravilima dostave propisane odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Od njega je zatraženo da potvrdi prijem mejla što tražilac nije učinio, a dostavljanje ovog akta je pokušano u skladu sa odredbama Zakona o opštem
upravnom postupku, gde je Ministarstvu vraćena dostavnica u kojoj se navodi da je 28.11.2023. godine u dva navrata pokušana dostava i da je nakon toga ostavljenoobaveštenje o načinu preuzimanja pošiljke, gde on nije u zakonskom roku preuzeo, te se smatra da je pošiljka uručena u skladu sa odredbama Zakona o opštem
upravnom postupku 14.12.2023. godine.
Takođe, Miroslavu Aleksiću, povodom identičnih primedbi od 12.12.2023. godine, a u vezi sa postupanjem Ministarstva po njegovim zahtevima, upućen je dopis Kabineta ministra unutrašnjih poslova od 12.12.2023. godine, u kome se
obaveštava da je Ministarstvo postupilo po njegovim zahtevima i da mu je17.11.2023. godine, u okviru zakonskog roka za postupanje upućen odgovor elektronskim putem i redovnom poštom na adrese koje je naveo u zahtevu.
Dostavljanje ovog akta je pokušano u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, gde je Ministarstvu vraćena dostavnica u kojoj se navodi da je 15.12.2023. godine u dva navrata pokušana dostava i da je nakon toga ostavljeno obaveštenje o načinu preuzimanja pošiljke, gde on nije u zakonskom roku preuzeo, te se smatra da je pošiljka uručena u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.
Napominjemo da su informacije koje su tražene zahtevima Miroslava Aleksića, javno objavljene i dostupne na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova od 16.11.2023. godine, na početnoj strani sajta, te da su navodi narodnog poslanika Miroslava Aleksića tendenciozni i maliciozni, sve sa željom da se naruši ugled ovog ministarstva, kao i rad zaposlenih u njemu. U prilog navedenim činjenicama govori i to da Miroslav Aleksić nije podneo žalbe zbog nepostupanja organa vlasti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što je zakonom propisana mogućnost u
situaciji nepostupanja organa vlasti po ovoj vrsti zahteva. Posebno navodimo činjenicu da narodni poslanik Miroslav Aleksić u navedenoj emisiji javno pokazuje povratnice-izveštaje o uručenju zahteva, koje je on upućivao Ministarstvu unutrašnjih poslova, a na kojima je adresa podnosioca zahteva različita od adrese koja je navedena u zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, te je jasna njegova namera da manipuliše sa prijemom pismena i na taj
način diskredituje rad Ministarstva unutrašnjih poslova.
 

Preporučujemo još …


Kroz Grad
Vesti dana - video

Kroz Grad
Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Fejsbuk

Emisije

U sred srede

RTV Subotica

U sred srede

Poslovni intermeco

RTV Subotica

Poslovni intermeco

Subotička događanja

RTV Subotica

Subotička događanja

Opušteno

RTV Subotica

Opušteno

Likovni tragovi

RTV Subotica

Likovni tragovi

U susret istini

RTV Subotica

U susret istini

Subotica grad sporta

RTV Subotica

Subotica grad sporta

Sport

RTV Subotica

Sport
Budi human - Helena