Yunet
 

Društvo

I u Kikindi obeležen Međunarodni dan sektora civilne zaštite

TV Kikinda • Redakcija TV Kikinda • 29. februar 2024. •

I u Kikindi obeležen Međunarodni dan sektora civilne zaštite

Realizacija brojnih zajedničkih projekata i akcija ključ je za povećanje nivoa spremnosti i odgovora civilne zaštite na potencijalne vanredne situacije jer saradnja grada sa svim relevantnim činiocima – omogućava bolju pripremu, bržu reakciju i efikasnije upravljanje kriznim situacijama, što direktno doprinosi sigurnosti i zaštiti građana, saopšteno je danas u Gradskoj kući nakon održanog sastanka gradonačelnika Nikole Lukača i njegovih saradnika sa predstavnicima Odeljenja za vanredne situacije, Vatrogasne službe i Sektora civilne zaštite povodom obeležavanja 1. marta, Dana sektora civilne zaštite.

-„ Mere civilne zaštite u suštini predstavljaju aktivnosti koje civilna zaštita sprovodi u zaštiti građana, imovine, materijalnih, kulturnih dobara i svega ostalog. Svedoci smo, da se nesreće mogu dogoditi bilo kada i bilo gde. Vidimo i na poslednjem primeru od pre nekoliko dana šta se desilo i u Austriji i Mađarskoj i možemo da kažemo da civilna zaštita igra jako veliku ulogu u svemu tome. Na nivou Severnobanatskog upavnog okruga su obrazovana dva voda specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu od požara, jedan vod specijalizovane jedinice za pružanje prve pomoći i jedno odeljenje za spasavanje na vodi i pod vodom,” priča nam Zoran Budiša, načelnik Odeljenja za vanredne situacije.

Kada je reč o jedinicama civilne zaštite opšte namene, grad raspolaže sa 21 članom. Na sastanku je istaknuta važnost kontinuirane edukacije i obuke civilnih jedinica, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koje su u prvim redovima odgovora u slučaju vanrednih situacija.

-„ Videli smo tokom prethodnih godina koliko nam je nedostajalo ponekad i organizovanje i bolja opremljenst civilne zaštite ali i da svako zna šta treba da uradi u vanrednim situacijama. Jasna opredeljenost grada je da zajedno sa Sektorom za vanredne situacije, Ministarstvom unutrašnjih poslova, zajedno sa svim jedinicama civilne zajednice učestvuje u svim projektima i unapređenju spremnosti ovog sektora,” dodao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Kada je reč o jedinicama civilne zaštite opšte namene, grad raspolaže sa 21 članom. Na sastanku je istaknuta važnost kontinuirane edukacije i obuke civilnih jedinica, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koje su u prvim redovima odgovora u slučaju vanrednih situacija. Istaknuto je da su upravo ljudi, njihova hrabrost i posvećenost, najvažniji resurs u borbi protiv prirodnih i drugih katastrofa.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena