Yunet
 

Politika

Izveštaj sa 177. sednice Opštinskog veća

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 29. februar 2024. • 00:00 •

Izveštaj sa 177. sednice Opštinskog veća

Na današnjoj 177. sednici Opštinskog veća našlo se 11 tačaka dnevnog reda. Članovi Veća su utvrdili Predlog odluke o obavljanju eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu.

Na sednici Veća razmatran je Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom, kao i predložene i pružene podrške za 2023. godinu. U izveštaju se navodi da je upućeno 210 zahteva za dodatnom obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom podrškom.

Zbog odluke donete na nivou države da se cena usluge pomoći u kući poveća za 30%, u Gerontološkom centru Bačka Palanka cena usluga pomoći i kućne nege iznosi 386 dinara po satu.

Jedna od važnih tačaka na današnjoj sednici Veća bila je donošenje Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje spora za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih pasa ili mačaka na teritoriji Opštine Bačka Palanka. Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka je 60.000 dinara, a za maloletna lica 70.000 dinara.

Članovi Veća su na današnjoj sednici glasali za Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bačka Palanka za 2024. godinu, donet je Zaključak o sprovođenju postupka i utvrđivanju Programa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji Opštine Bačka Palanka za period 2024.-2028. godine.

Jedna od tačaka današnje sednice bilo je donošenje Zaključka o sprovođenju postupka i utvrđivanju Programa javne rasprave o Nacrtu srednjoročnog plana Opštine Bačka Palanka za period od 2023.-2025. godine.

Doneto je i Rešenje o utvrđivanju Cenovnika taksi usluga na teritoriji Opštine Bačka Palanka. Prema rečima izvestioca, cene taksi usluga su minimalno povećane, prateći rast cena goriva. Članovi Veća su takođe utvrdili Predlog odluke o izmeni Odluke o uslovima i načinu poveravanja obavljanja komunalne delatnosti javnog prigradskog prevoza putnika, gde se poveravanje ove usluge sa dosadašnjih pet poverava na 10 godina.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena