Yunet
 

Kultura

Narodna biblioteka tokom januara organizuje niz savetodavno-edukativnih tribina i radionica

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 10. januar 2024. • 00:00 •

Narodna biblioteka tokom januara organizuje niz savetodavno-edukativnih tribina i radionica

Narodna biblioteka „Veljko Petrović“ Bačka Palanka u saradnji sa Udruženjem građana „Ruka ruci“ Bačka Palanka organizuje niz savetodavno -edukativnih tribina i radionica tokom meseca januara 2024. godine na temu biomedicinski potpomognute oplodnje.

S obzirom da u našem bližem i daljem okruženju sve više parova otkriva problem sa ostvarivanje u ulozi roditelja, koji je gorući i sveobuhvatni, koji ne zahvata samo parnere ili supružnike, već i članove njihove primarne porodice, sve težu demografsku sliku našeg društva, ovim projektom želimo da pružimo multidisciplinarnu (medicinsku, psihološku i defektološku) podršku i tretman parovima i supružnicima koji se bore sa problemom fertiliteta ili steriliteta.

Medicinska, psihološka i defektološka podrška i tretman parovima i supružnicima koji se bore sa problemom fertiliteta ili steriliteta se sastoji od 6 savetodavno – edukativnih tribina – predavanja i 8 savetodavno – edukativnih radionica, koje će se realizovati 2-3 puta nedeljno u trajanju od 1 časa, tokom meseca januara. Termini održavanja tribina i radionica:

Tribine:

1. Četvrtak, 11.01.2024. godine, od 16 do 17časova Gajdobra, biblioteka naseljenog mesta. Predavači: spec. ginekologije i akušerstva dr Mirjana Karanovićdipl. psiholog Tatjana Dakić

2. Petak, 12.01.2024. godine, od 16 do 17 časova Bačka Palanka, biblioteka grada.Predavači: spec. ginekologije i akušerstva dr Danijela Rančićdipl. psiholog Tatjana Dakić

3. Utorak, 16.01.2024. godine, od 16 do 17časova Čelarevo, biblioteka naseljenog mesta. Predavači: spec. ginekologije i akušerstva dr Danijela Rančićdipl. psiholog Tatjana Dakić

4. Ponedeljak, 22.01.2024. godine, od 16 do 17časova Bačka Palanka, biblioteka grada.Predavači: spec. ginekologije i akušerstva dr Mirjana Karanovićdipl. psiholog Tatjana Dakić

5. Subota, 27.01.2024. godine, od 16 do 17časova Bačka Palanka, MZ „Dunav“.Predavači: dr opšte medicine Zvezdana Petrovićdipl. psiholog Tatjana Dakić

6. Subota, 27.01.2024. godine, od 17.30 do 18.30 časova Bačka Palanka, MZ „Centar“.Predavači: dr opšte medicine Zvezdana Petrovićdipl. psiholog Tatjana Dakić

Radionice: 1. Sreda, 17.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Tovariševo, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. psihiolog i REBT edukant Milka Štrbacdipl. psiholog Tatjana Dakić

2. Četvrtak, 18.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Neštin, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. psiholog Tatjana Dakićdipl. psihiolog i REBT edukant Milka Štrbac

3. Petak, 19.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30časova Bačka Palanka, biblioteka grada. Voditelji radionica: dipl. defektolog Maja Milićevićdipl. defektolog Biljana Košanin

4. Utorak, 23.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Parage, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. psiholog Tatjana Dakić dipl. psihiolog i REBT edukant Milka Štrbac

5. Sreda, 24.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Silbaš, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. defektolog Biljana Košanin dipl. defektolog Maja Milićević

6. Četvrtak, 25.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Despotovo, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. psihiolog i REBT edukant Milka Štrbacdipl. psiholog Tatjana Dakić

7. Petak, 26.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Pivnice, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. defektolog Maja Milićevićdipl. defektolog Biljana Košanin

8. Utorak, 30.01.2024. godine, od 16.30 do 17.30 časova Karađorđevo, biblioteka naseljenog mesta. Voditelji radionica: dipl. psiholog Tatjana Dakić dipl. psihiolog i REBT edukant Milka Štrbac

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena