radni-sastanak-u-pokrajinskoj-vladi
Yunet
 

Društvo

Radni sastanak u Pokrajinskoj vladi

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 3. februar 2023. • 00:00 •

Radni sastanak u Pokrajinskoj vladi

Branislav Šušnica, predsednik opštine Bačka Palanka je u utorak 31.januara 2023. godine prisustvovao radnom sastanku kod predsednika Pokrajinske Vlade Igora Mirovića.

Sastanku su prisustvovali i ministar turizma i omladine – Husein Memić i predstavnici lokalnih samouprava: Novi Sad, Sombor, Apatin, Bač, Beočin, Inđija, Bela Crkva i Kovin.

Tema sastanka je bila razgovor o turističkim potencijalima i važnim projektima u oblasti turizma u opštinama koje imaju izlaz na Dunav. Reč je o projektima za marine, pristaništa, vizitorske centre i biciklističke staze.

Kroz teritoriju Opštine Bačka Palanka protiče međunarodna reka Dunav. Opština Bačka Palanka izlazi na levu obalu Dunava u dužini od oko 29,4km i na desnu obalu Dunava u dužini od oko 7,5km.

Planiranje, uređenje i građenje u području priobalja je definisano prostornim planom jedinice lokalne samouprave, planom generalne regulacije centralnog naselja jedinice lokalne samouprave, PDR – om priobalne zone Bačka Palanka i PDR – om mosta preko Dunava kod Bačke Palanke.

Opština Bačka Palanka je uložila sredstva u izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju sledećih objekata:

1. Ojačanje obale priobalja Bačke Palanke sa rekonstrukcijom postojećih pešačkih staza.

2. Regatna staza sa pratećim sadržajima i nedostajuća infrastruktura.

Takođe u saradnji sa JP ,,Putevi Srbije“ završava se projektno – tehnička dokumentacija za Most preko Dunava kod Bačke Palanke.

Potencijalni projekti od opšteg interesa čija izgradnja je definisana planskom dokumentacijom a koji imaju uticaj na razvoj turizma u opštini Bačka Palanka su:

1. Putničko pristanište

2. Marina

3. Teretni terminal

Opština nije započela izradu projektno tehničke dokumentacije za ove projekte.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

vojvodanska-dogadanja
Budi human - Helena
Privredna akademija Novi Sad