Yunet
 

Sport

Rukometaši Dinama bolji od Jugovića

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 25. februar 2024. • 18:48 •

Rukometaši Dinama bolji od Jugovića

Ju­go­vić – Di­na­mo 21:26 (9:13)

JU­GO­VIĆ: Pe­ić Tu­ku­ljac 2, Mom­či­lo­vić 12, (4), Dra­go­lje­vić 4, Vi­do­je­vić, Ran­čić, Ga­ći­no­vić (7 od­bra­na, sed­me­rac), A. Sku­ban 1, Nin­kov, Bar­ba­te­sko­vić, Ja­ći­mov­ski 1, Mak­si­mo­vić, Bar­jak­ta­ro­vić, Du­ba­ić, Sa­mar­džić 1, N. Sku­ban, Di­zdar (3 od­bra­ne).

DI­NA­MO: Ći­ro­vić (2 od­bra­ne), Dor­njei, Sta­men­ko­vić, Ar­sić 1, Bog­da­no­vić 5, Pe­ro­vić 1, Če­li­ca, Osto­jić 6, Je­vre­mo­vić (1 od­bra­na), No­va­ko­vić 4, Sta­ma­to­vić, Ko­sa­no­vić (8 od­bra­na), Ko­sta­di­no­vić, Je­zdi­mi­ro­vić, Ilić 5, Gro­zda­nić 3 (1).

Rukometaši Dinama iz Pančeva slavili su protiv Jugovića iz Kaća u gostima. Najefikasniji u timu iz Pančeva bio je Ostojić sa šet golova, a pratili su ga Bogdanović i Ilić sa po pet.

U ostalim utakmicama 17. kola postignuti su sledeći rezultati:

Me­ta­lo­pal­sti­ka – Voj­vo­di­na 29:29 (17:13)

Ub – Cr­ve­na zve­zda 36:41 (15:23)

Pro­le­ter – Obi­lić 29:36 (14:19)

Du­bo­či­ca – Vra­nje 35:23 (22:11)

Par­ti­zan – Rad­nič­ki 38:26 (21:16)

Ju­go­vić – Di­na­mo 21:26 (9:13)

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena