Yunet
 

Zdravlje

Sutra je Nacionalni dan bez duvanskog dima

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 30. januar 2024. • 10:55 •

Sutra je Nacionalni dan bez duvanskog dima

Dom zdravlja “Novi Sad” će u sredu 31.01.2024. godine od 10:00 do 13:00 časova časova obeležiti Nacionalni dan bez duvanskog dimakoji se ove godine obeležava pod sloganom: „365 dana bez duvana“.

 

Naš Promotivni centar će u TC “Promenada”, prostor ispred prodavnice DM, sprovesti preventivnu akciju. Svim prisutnim građanima na raspolaganju će biti:

– pregled nivoa šećera iz kapi krvi

– merenje visine krvnog pritiska

– EKG monitoring

– izračunavanje indeksa telesne mase – BMI

– kontrola CO (ugljen monoksida) Smokerlyserom u izdahu pušača.

– saveti stomatologa za negu usta i zuba, posebno kod pušača

– izračunavanje stepena nikotinske zavisnosti

 

Nacionalni dan bez duvanskog dima Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad” će 31.01.2024. godine obeležiti predavanjima u gimnaziji “Isidora Sekulić”.

 

Prema najnovijem istraživanju HBSC Serbia (Health Behaviour in School-Aged Children), među učenicima V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole u Srbiji u 2022. godini:

– Cigarete je bar jednom tokom života pušilo 15,1% učenika (14,5% dečaka i 15,6% devojčica) učenici V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole;

– Svaki deseti učenik V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole puši cigarete (10,2%), sa razlikama u odnosu na uzrast.

– Elektronske cigarete bar jednom tokom života probao je svaki peti učenik (20,8%) V i VII razreda osnovne škole i I razreda srednje škole (19,7% dečaka i 18,4% devojčica), sa najvećom učestalošću među dečacima prvog razreda srednjih škola (30,6%)

– Svaki peti učenik I razreda srednjih škola (19,9%), prema kriterijumima definisanim istraživanjem, spada u korisnike elektronskih cigareta.

 

Pod elektronskim cigaretama se podrazumevaju elektronski sistemi za dopremanje nikotina, odnosno, uređaji koji funkcionišu tako što se tzv. e-tečnost zagreva putem baterije i pretvara u aerosol koji se potom udiše. Od vremena pojavljivanja na tržištu izgled i dizajn elektronskih cigareta se stalno menja, što se odražava i na i njihove farmakološke i toksikološke karakteristike. U prethodnoj deceniji, popularnost i učestalost upotrebe elektronskih cigareta među mladima je značajno porasla, delom i zbog toga što mladi nisu u dovoljnoj meri svesni rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda. Popularnosti i potcenjivanju rizika među mladima značajno doprinose i arome koje povećavaju interesovanje za korišćenje elektronskih cigareta i među adolescentima koji ne puše. Istraživanja sugerišu da za adolescente elektronske cigarete mogu poslužiti kao ulazni proizvod ka budućem započinjanju pušenja cigareta. Aerosoli elektronskih cigareta sadrže toksična jedinjenja i mogu olakšati zavisnost od nikotina, a jedan od problema povezan sa upotrebom ovih proizvoda je i to što mladi koji koriste elektronske cigarete imaju veću verovatnoću da počnu da puše cigarete.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena