Yunet
 

Zdravlje

KCV otvara Dnevnu bolnicu Klinike za medicinsku rehabilitaciju

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 25. januar 2024. • 13:53 •

KCV otvara Dnevnu bolnicu Klinike za medicinsku rehabilitaciju

U prostorijama bolnice na Mišeluku 25.01.2024. godine otvara se Dnevna bolnica Klinike za medicinsku rehabilitaciju, KCV pod nazivom – Dnevna bolnica za dijagnostiku i rehabilitaciju pacijenata sa mišićno- skeletnim oboljenjima.

S obzirom na višestruko povećanje broja pacijenata na godišnjem nivou koji zahtevaju detaljnije praćenje, kao i multimodalni tretman, ukazala se potreba za povećanjem prostornih kapaciteta, kao i nabavkom opreme za pružanje usluga velikom broju pacijentata sa hroničnim oboljenjima mišićno- skeletnog sistema.

Rast broja bolesnika u dnevnoj bolnici ukazuje na veliku opravdanost i potrebu za većim prostornim kapacitetima, nabavkom nove opreme, kao i edukacijom mladih lekara koja se kontinunirano sprovodi.

Cilj je da se u relativno kratkom vremenskom period sprovede brža dijagnostika (radiološka dijagnostika- dijagnostički ultrazvuk mišićno- skeletnog sistema, kvantitativno-senzorno testiranje pacijenata, laboratorijska obrada) i rehabilitacioni tretman u jednom prostoru.

Novootvorena Dnevna bolnica za dijagnostiku i rehabilitaciju pacijenata sa mišićno- skeletnim oboljenjima KCV u prostorijama bolnice na Mišeluku će biti u mogućnosti da obuhvati dvostruko veći broj pacijenata, što znači da će kapacitet bolnice na dnevnom nivou biti 50 pacijenata.

Podsećamo da je Klinički centar Vojvodine u prethodnom periodu u prostorijama bolnice na Mišeluku otvorio: Odsek za mentalno zdravlje u zajednici, Centar za palijativno zbrinjavanje, Dnevna bolnica Klinike za urologiju (terapija LHRH agonistima, BCG terapija i redovne promene urinarnih katetera), a od danas i – Dnevna bolnica za dijagnostiku i rehabilitaciju pacijenata sa mišićno- skeletnim oboljenjima.

Zbog rekonstrukcije objekata KCV, u prostorije bolnice na Mišeluku trenutno su preseljene Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, Klinika za oftalmologiju, Centar za hemodijalizu Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju KCV. Pored navedenog u prostorijama bolnice na Mišeluku svim pacijentima je dostupna radiološka i laboratorijska dijagnostika.

 

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena