Yunet
 

Zdravlje

Realizovan projekat „Prevencija seksualnog partnerskog nasilja među mladima 2023”

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 8. januar 2024. • 10:34 •

Realizovan projekat „Prevencija seksualnog partnerskog nasilja među mladima 2023”

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, prošle godine realizovao je projekat “Prevencija seksualnog partnerskog nasilja među mladima 2023”. Statistike govore da je dve trećine mladih u vezama izloženo nekom obliku nasilja, a često su nasilna oba partnera u vezi. U slučaju kada je samo jedan od partnera nasilan, devojke u većem broju slučajeva čine psihološko nasilje tipa kontrole, zabrana, prigovaranja. S druge strane, mladići su skloniji seksualnom nasilju.

Devalviran sistem moralnih vrednosti, nasilje kao opšteprihvaćen model ponašanja , kič i šund kao društveni standard prepoznati su kao udarni problemi naše svakodnevice, naročito među mladima. Ovim se temama, od osnivanja, bavi Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad”, a posebna je pažnja,tokom protekle godine, posvećena je prevenciji seksulanog nasilja u partnerskim odnosima.

Svetska zdravstvena organizacija seksualno nasilje definiše kao bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili predlog koji je usmeren protiv osobe i njene seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakteriše ga upotreba sile, pretnje ili ucene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.

Od zdravstvenih posledica seksualnog nasilja, osim po fizičko i psihičko zdravlje, značajno mesto zauzimaju i posledice po reproduktivno zdravlje žrtve nasilja. (seksualno prenosive infekcije, neželjene trudnoće, pobačaji, zapaljenski procesi u maloj karlici, povrede)

itd. Posledice narušenog reproduktivnog zdravlja u adolescentnom periodu imaju dalekosežne posledice i u adultnom uzrastu, a jedna od najčešćih je sekundarni sterilit. Jednako su teške i posledice po mentalno zdravlje, one utiču na celokupni psihosocijalni razvoj mlade osobe, koja razvija svoj identitet i sliku o sebi, a najčešće je manifestuju: nedostatak samopouzdanja, poteškoće u donošenju odluka, školski neuspeh, poremećaji ishrane, poteškoće sa koncentracijom, poteškoće spavanja, psihosomatske bolesti, zloupotreba alkohola i droga, depresivnost, osećaj krivice, poteškoće u uspostavljanju zrele, kvalitetne emocionalne veze, socijalna izolacija, povlačenje u sebe i procene da imaju slabiju socijalnu podršku, suicidalne misli i namere.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 35% žena tokom života doživi seksualno nasilje od strane partnera ili neke druge osobe, dok je prema podacima istraživanja sprovedenog u našoj zemlji među ženama starosti 15-49 godina,oko 23% žena koje su ikada imale partnera iskusilo fizičko nasilje, a 6% je doživelo seksualno nasilje. Povezujući višegodišnje iskustvo rada s pacijentima, a vođeni misijom i vizijom Doma zdravlja, da je prevencija osnova zdravog društva,

U projektu je učestvovalo 300 učenika iz četiri srednje škole na teritporiji Grada Novog Sada. Gimnazija “Laza Kostić”, Saobraćajna škola “Pinki”,Medicinska škola “Dositej Obradović” i Škola za dizajn “Bogdan Šuput”.

Seksualno nasilje u adolescentnim vezama u značajnoj meri utiče na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje i blagostanje osoba koje su doživele nasilje. Posledice nasilja su brojne, a osobe koje su doživele nasilje u adolescentnoj vezi češće doživljavaju nasilje i u odraslom dobu.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena