Yunet
 

Privreda

NSZ objavila pozive za teže zapošljive, žene, osobe sa invaliditetom

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 11. februar 2024. • 13:24 •

NSZ objavila pozive za teže zapošljive, žene, osobe sa invaliditetom

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ – IPA 2020, objavila je NSZ.

Ove mere se sprovode u četiri filijale NSZ i to u Pančevu, Požarevcu, Jagodini i Prokuplju, a projekat finansira Evropska unija, kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz četiri javna poziva i to za realizaciju obuka na radnom mestu uz subvenciju za zapošljavanje, zatim za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, dodelu subvencije za samozapošljavanje, te javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih otvoren je do 11. marta a ostali do kraja ove godine.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Budi human - Helena