Yunet
 

Društvo

Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta

TV Bačka Palanka • Redakcija TV Bačka Palanka • 22. jun 2022. • 00:00 •

Usvojen drugi rebalans opštinskog budžeta

Na 25. sednici Skupštine opštine Bačka Palanka, koja je održana danas, odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine za proteklu godinu, prema kojoj je ostvaren višak prihoda u iznosu od 299.713.985, 61 dinar prenet u ovu godinu i raspoređen Odlukom o izmeni i dopuni odluke o budžetu za 2022. godinu. Na današnjoj sednici usvojen je drugi rebalan opštinskog budžeta koji je sada utvrđen u ukupnom iznosu od 2.363.268.965 dinara.

Ono što karakteriše rebalans jeste da su projekti: Uređenje centralne gradske zone – ulica Milana Kurepe i Dogradnja projekta u okviru kompleksa otvorenih bazena u parku prirode Tikvara brisani u celokupnom iznosu, a sredstva su usmerena na drugu fazu izgradnje vrtića Duga na Sinaju.

Odbornici su usvojili izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, koje se odnose na vanrednu novčanu pomoć porodicama sa decom u slučaju teže bolesti deteta, dužeg lečenja u ustanovama , nabavku neophodnih pomagala i medikamenata , učešće u troškovima operacije i to za decu do 18 godina. Iznos vanredne novčane pomoći je do 500.000 dinara. Odbornici su usvojili i više izveštaja o radu, izmena i dopuna planova rada javnih preduzeća i kadrovska rešenja koja se odnose na članove Saveta osnovnih i srednjih škola.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad