Yunet
 

Kultura

U Kovinu predstavljen Kodeks ponašanja prema kulturnom nasleđu

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 13. decembar 2022. • 11:55 •

U Kovinu predstavljen Kodeks ponašanja prema kulturnom nasleđu

U Kulturnom centru u Kovinu održana je radionica Kodeks ponašanja prema kulturnom nasleđu koju su zajedno organizovali Turistička organizacija iz ovog mesta i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz pančeva. Radionica je bila namenjena mladima kako bi se što bolje upoznali sa kulturnim nasleđem svog mesta.

Zavod za zaštitu spomenika kulture i opština Kovin kao i Turistička organizacija iz ovom mesta imaju dobru i dugogodišnju saradnju. To je i bio jedan od razloga da pančevački Zavod za zaštitu spomenika kulture ovde predstavi Kodeks ponašanja prema kulturunom nasleđu. Kodeks je nastao u okiru projekta koji je pre nekoliko godina finasnirao grad Pančevo i predstavlja pojmovnik koji se tiče kuturnog nasleđa, kaže Grozdana Milenkov etnolog konzervator.

„U Kodeksu su predstavljene ustanove kulture koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa, zakonski okviri koji štite ovo nasleđa Republike Srbije pošto smo mi želeli da vidimo šta mi kao građani treba da uradimo i možemo da uradimo za kulturno nasleđe. Kodeks je rađen sa aspekta građana, ljudi koji žive u kontaktu sa kultrnim nasleđem. Jednostavno koje su naše obaveze i odgovornosti kada govorimo o kulturnom nasleđu, osim ovoga što je zakonska obaveza i onga što ustanove rade“, kaže etnolog konzervator Grozdana Milenkov.

Kovin je izabran kao primer dobre prakse, naglašava Jasna Jovanov vd direktor pšančevačkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zavod je ovde prisutan već nekoliko godina jer radi na iskopavanju Kovinske tvrđave.

„Istraživanja na Kovinskoj tvđavi su završena pre mesec dana i očekuje nas nastavak sledeće godine. Planiramo da apliciramo za sredstva kod Ministarstva kulture za sanaciju lesa ispod lesa ispt temelja Kovinske tvrđave“, navodi vd direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo Jasna Jovanov.

Predstavljanje Kodeksa i priča o kulturnom nasleđu održana je u galeriji Kultrnog centara, a radionici su prisustvovali učenici iz kovinske srednje škole „Vasa Pelagić“, kao i zainteresovani građani.

„Želeli smo da uokvirimo saradnju jer već tri godine radimo na iskopavnjima i istraživanja na utvrđenju u starom gradu. Želeli smo da i na ovaj način prikažemo kulturu i značaj kultrnog nasleđa i kako utiče na stanovništvo. Kao i Zavod i mi ćemo aplicirati kod Ministarstva i vidćemo u kom pravcu ćemo nastaviti. Bez areheoloških iskopavanja i istraživanje i rezultate ne možemo da radi konzervaciju Kule i utvrđenja“, kaže direktorka TO Kovin Divna Kirilov.

Na radionicama je bilo reči i o utvrđenim nepokretni kulturnm dobrima i o onima koja su u postupku utvrđivanja, a bilo je reči i o istorijskim epohama za koje su vezana.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad