Yunet
 

Kultura

„Linija spajanja“ u foajeu Kulturnog centra Pančevo

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 25. novembar 2022. • 19:58 •

„Linija spajanja“ u foajeu Kulturnog centra Pančevo

Povodom Međunaronog dana borbe protiv nasilja nad ženama i decom, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo organizovao prvu smotru likovnih radova dece koja se nalaze na smeštaju ustanovama socijalne zaštite..Na konkurs je pristigolo preko 60 radova dece iz 40 centara iz Srbije.

Prva smotra dečjeg likovnog stvaralaštva pod nazivom „Linija spajanja“ organizovana u foajeu Kulturnog centra Pančevo na kojoj su izloženi dečji radovi koji su pristigli na konkurs Centara za socijalni rad „Solidarnost“ i Sigurna kuća Pančevo.

Sanja Patalov Stojadinović, vd direktora Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i likovni umetnik

Na našu adresu pristiglo preko 35o radova iz 40 ustanova širom Srbije .1,00 1.07 Zaista je komisiji za izbor radova bilo teško da odluče , komisiju je predvodio akademski slikar Zoran Derenić uspeli su da suze krug na 9 radova . Pored uručivanja nagrada našim saradnicima ćemo uručiti I zahvalnice iz ustanova institucija I različitih udruženja .

Član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Milenko Čučković otvorio je izložbu I istakao da Lokalna samouprava tokom cele godine brine I izdvaja sredstva za socilano ugrožene kategorije.

Član Gradskog veća za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Milenko Čučković

Otvaramo prvu izložbu I to dece koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite kao I dece koja se nalaze u hraniteljskim porodicama .Grad je taj koji zaista ulaže sredili smo sigurnu kuću koja radi 24 sata .Proširi smo kapacitet I obezbedili .

Na konkursu su učestvovala deca i mladi sa ili bez smetnji u razvoju. Biće dodeljeno devet nagrada u tri kategorije: tri za mlađu i tri nagrade za stariju grupu, kao i tri nagrade u kategoriji dece sa smetnjama u razvoju. Kulturni program su obogatili dečji hor „Vokal Kids“ i Plesni studio „Lana“ iz Pančeva.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad