Yunet
 

Društvo

Obuka ronilaca Rečne flotile u zimskim uslovima

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 1. februar 2023. • 16:29 •

Obuka ronilaca Rečne flotile u zimskim uslovima

Na više lokacija na Dunavu pripadnici ronilačke jedinice iz sastava Rečne flotile realizuju redovnu obuku i kondiciranje u zimskim i u uslovima smanjene vidljivosti.

Ova obuka predstavlja jednu od psihofizičkih najzahtevnijih vežbovnih aktivnosti vojnih ronilaca budući da se realizuje pri veoma niskim temperaturama vode, a cilj je održavanje visokog nivoa osposobljenosti za obavljanje namenskih zadataka na unutrašnjim plovnim putevima u svim hidrometeorološkim uslovima.

U skladu sa programom obučavanja, ronioci prvo realizuju kondiciranje u hiperbaričnoj barokomori, a potom na reci uvežbavaju postupke prilikom izvođenja zarona, pretraživanja rečnog dna, pronalaženja i izvlačenja potonulih objekata, te taktičke radnje koje se primenjuju u protivdiverzantskom obezbeđenju brodova u uređenom rejonu baziranja

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad