Yunet
 

Društvo

Održana sednca kupštine opštine Bela Crkva

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 28. novembar 2022. • 17:54 •

Održana sednca kupštine opštine Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva u petak, 25. novembra, održala je osamnaestu redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo 9 tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Dnevnog reda, odbornici su usvojili Odluku o prestanku mandata odbornika Ivana Jovanovića zbog podnete ostavke.

Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bela Crkva obrazložila je Biljana Malušev, šef lokalne poreske administracije.

Nakon usvajanje ove odluke, prešlo se na razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine, čije je obrazloženje dao šef odseka odeljenja za finansije i budžet interne kontrole Radoslav Kovačević.

Ukupno izvršeni rashodi iznose 448.993.000,00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 64 odsto. Opština Bela Crkva je u prethodnom periodu aplicirala kod viših nivoa vlasti. Namenska sredstva koja su pristigla na uplatni račun tekućih namenskih transfera od APV iznose 8.942.000,00 dinara. Na uplatni račun kapitalnih namemskih transfera od APV prisiglo je 4.361.000,00 dinara. Od Vlade Republike Srbije na račun tekućih namenskih tranfera pristglo je 5.435.000,00 dinara“ – istakao je Kovačević.

Usvojen je i predlog predsednika opštine za promenu Statuta opštine, a sekretar SO Bela Crkva Jadranka Milosavljević istakla je da se radi o definisanju dimenzija pečata opštine i o mogućnosti izrade kvalifikovanog elektronskog pečata, u skladu sa Zakonom o pečatu koji je donet prošle godine.

Slađana Lacmanović, v.d. direktor Doma zdravlja „Bela Crkva“ izvestila je odbornike o aktuelnoj situaciji u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Pre devete tačke Dnevnog reda – izbora i imenovanja, Darko Bogosavljević podneo je ostavku na mesto odbornika.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka na osamnaestoj sednici lokalnog parlamenta.

Bili smo u obavezi danas da usvojimo odluke u skladu sa zakonom koje su bile vremenski ograničene, kao što je odluka u domenu lokalne poreske administracije i izvršenje budžeta opštine za prvih devet meseci. Na današnjoj sednici imenovali smo i Darka Bogosavljevića za novog v.d. direktora DJUP „Belocrkvanska jezera“ i ja mu ovom prilikom čestitam na imenovanju i želim puno uspeha u radu“ – rekao je Aleksić.

Jednoglasno je usvojen Izveštaj komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose opštine Bela Crkva.

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad