Yunet
 

Društvo

Obaveštenje za regresiranje prevoza studenata

RTV Pančevo • Redakcija RTV Pančevo • 28. oktobar 2021. • 10:50 •

Obaveštenje za regresiranje prevoza studenata

O B A V E Š T E NJ E  Z A  S T U D E N T E

KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

 SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

 ( PANČEVO I NASELJENA MESTA )

OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI REGRES ZA PREVOZ U MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. godinu

      Radi ostvarivanja prava na novčani regres za prevoz u međumesnom saobraćaju za školsku 2021/2022 godinu, neophodno je da studenti sa prebivalištem na teritoriji Grada Pančeva podnesu Gradskoj upravi Grada Pančeva sledeća dokumenta:

potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju lične kartepotvrdu fakulteta da se školuju na teret budžeta Republike (za školsku 2021/2022. godinu) pod uslovom da je student prvi put upisao tekuću školsku godinukopija indeksa (prve dve strane i poslednji overeni semestar)ličnu izjavu da svakodnevno putuju na određenoj relaciji od mesta prebivališta do fakulteta – više škole, odnosno da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim ustanovama i da nisu korisnici studentskih stipendija ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta ili drugih organa, organizacija, preduzeća, fondova i fondacija (obrazac izjave može se dobiti u Uslužnom centru u kancelariji broj 20, a overa obrasca se vrši kod notara).

      Zahtevi sa navedenim dokumentima podnose se od 01.XI do 30.XI 2021. godine u Uslužnom centru  u kancelariji broj 20, u vremenu od 08 do 15 časova, a sredom do 19 časova.

      Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 308-847.

Preporučujemo još …


Moguće nezgode sa kućnim ljubimcem

Društvo

RTV Pančevo

Paketi pomoći za penzionere

Društvo

RTV Pančevo

Dan grada Pančeva

Društvo

RTV Pančevo

Apel za dobrovoljno davanje krvi

Društvo

RTV Pančevo

Plivanje za Časni krst 19. januara

Društvo

RTV Pančevo

Vršac: Novogodišnja čestitka

Društvo

RTV Pančevo

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad