Yunet
 

Zdravlje

Kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika

Novosadska TV • Redakcija Novosadska TV • 27. novembar 2022. • 19:40 •

Kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika

Neadekvatna upotreba antibiotika zbog koje dolazi do rezistentnosti bakterija na te lekove postaje globalni zdravstveni problem.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je antimikrobnu rezistenciju jednom od deset najvećih globalnih zdravstvenih pretnji.

 

Preporučujemo još …


Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Media Info Centar
Institut HIB
Privredna akademija Novi Sad